Wat is vandaag dé grootste uitdaging voor teamleiders en managers?

Wat is vandaag dé grootste uitdaging voor teamleiders en managers?

De allergrootste uitdaging voor managers? Dat is zonder twijfel het motiveren van hun mensen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 29% van de werknemers zich betrokken voelt bij zijn job. De grote meerderheid voelt zich niet erkend, onvoldoende gewaardeerd en niet gemotiveerd met tegenvallende bedrijfsresultaten tot gevolg. Investeren in people management was daarom nog nooit zo belangrijk als vandaag.

Bedrijven die een medewerkers tevredenheidsonderzoek organiseren, verslikken zich weleens in de resultaten. Werknemers geven anoniem aan dat ze zich niet betrokken voelen, dat ze geen uitdaging zien, dat ze weinig betekenis vinden in wat ze doen. Is dit soort feedback verontrustend? Absoluut.

Mensen die niet gemotiveerd zijn zorgen minder goed voor klanten, halen minder goede resultaten, zijn vaker afwezig en halen de teamgeest naar beneden. Gevolg? Bedrijven zien goede en ervaren werknemers vertrekken en dat terwijl de ‘war on talent’ nog nooit zo hevig woedde. Het is dan ook een cruciale taak van managers en teamleiders om het engagement bij medewerkers op te krikken. De grote vraag is: hoe pak je dit best aan?

Kader elke taak in het grotere geheel

Loonsopslag, een bonus, een bedrijfswagen,…hiermee beloon je mensen die uitmuntend werk hebben verricht. Maar het positieve effect van dergelijke incentives is beperkt en je kunt er geen gedemotiveerde mensen mee opkrikken. Streefdoel van een people manager is het verhogen van de intrinsieke motivatie van zijn medewerkers. Je wilt niet dat je teamleden iets doen omdat ze het moeten, maar wel omdat ze het willen. Situeer de taken van je mensen daarom altijd in het grotere geheel. Maak telkens duidelijk waarom iemands werk belangrijk is voor het eindresultaat. Werknemers  die doordrongen zijn van ‘het waarom’, beseffen dat hun bijdrage betekenisvol is.

Druk je oprechte waardering uit

“You’re so great.” “Jij bent harstikke goed”.  Amerikanen en Nederlanders prijzen elkaar met gemak de hemel in. Vlamingen doen dat niet. Wij hebben veel meer moeite met het uitspreken van onze waardering. We willen niet dat mensen naast hun schoenen lopen. En we gaan ervan uit dat wanneer we niets zeggen, onze mensen weten dat ze goed bezig zijn. Komt die boodschap over? Nee. We pleiten hier niet voor het voortdurend rondstrooien van gratuite complimenten. Maar het uitdrukken van oprechte waardering is essentieel voor het welbevinden van je medewerkers.

Durf mensen te heroriënteren

Het is aan de teamleiders om omstandigheden te creëren waarin mensen zich betrokken voelen. Dat wil ook zeggen dat je werknemers moet durven aanspreken om samen met hen na te denken over de toekomst. Misschien zit iemand echt niet op zijn of haar plaats. Misschien is een heroriëntering binnen het bedrijf aan de orde.

Versterk je vaardigheden in people management

Streven naar gemotiveerde werknemers, is geen softe materie. Investeren in manieren om de betrokkenheid van je teamleden te verhogen geeft een onmiddellijke return on investment met betere bedrijfsresultaten en minder personeelsproblemen. Bij Cipers versterken we people managers door hen intensief te coachen en te trainen. Focus ligt op het leren beheersen van intermenselijke communicatievaardigheden. Daarnaast reiken we zeer concrete en beproefde tools aan waarmee je de motivatie van werknemers de hoogte kan instuwen.

Wil jij je teamleden intrinsiek motiveren en de resultaten verbeteren?

Bekijk alvast het concrete trainingsprogramma People Management.

Ontdek de concrete inhoud van elke trainingssessie en krijg een overzicht van de data en prijzen.

Download het volledige overzicht van het open trainingstraject People Management.