Welk type manager is vandaag het meest succesvol?

Welk type manager is vandaag het meest succesvol?

Welk type manager ben jij? Het is de eerste vraag die we uitzoeken tijdens onze people management training. Een goed inzicht hebben in je eigen stijl en aanpak is essentieel om te kunnen groeien. Ook het besef dat bepaalde type teamleiders of managers vandaag betere resultaten halen, is een goede start om jouw skills gericht te perfectioneren.

Om te bepalen welk type manager je bent, kijken we naar twee zaken: je mensgerichtheid en je taakgerichtheid*. Afhankelijk van je positie ten opzichte van deze twee eigenschappen, vinden we jouw plek op het raster ergens tussenin de volgende uitersten:

De Allemansvriend-manager 

Wie zeer hoog scoort qua mensgerichtheid, maar zeer laag qua taakgerichtheid is een allemansvriend-manager. Dit type manager zet zich volop in voor de goede sfeer op het werk en heeft veel aandacht voor ieders persoonlijke beslommeringen. Hij bepaalt wel deadlines, maar heeft veel begrip als mensen die niet halen. Moeilijkheden gaat hij liefst uit de weg en als iemand uit het team een fout maakt, zal de allemansvriend-manager zijn best doen om dit te vergoelijken of om de fout zelf recht te zetten. Komt dit type in de problemen? Vroeg of laat wel. De teamgeest zit wel snor, maar het werktempo ligt laag en de resultaten kunnen beter. Qua medeleven krijgt de allemansvriend-manager vaak een pak minder terug dan dat hij geeft.

De Autoritaire manager

Aan de andere kant van spectrum bevindt zich de autoritaire manager: zeer taakgericht, zeer gefocust op targets, prestaties en resultaten, maar geen of weinig oprechte interesse in zijn medewerkers. Gedurende eeuwen was dit type manager het meest succesvol. De autoritaire manager verlangt vooral uitvoering van zijn team en vraagt weinig inbreng. “Luister naar mij en doe wat ik zeg”, is de leuze. Is dit type manager vandaag nog succesvol? Op korte termijn haalt hij meestal goede resultaten. Ook in crisissituaties scoort dit leiderstype goed. Maar op langere termijn duiken er problemen op. Mensen willen niet voor hem werken want ze voelen zich niet gewaardeerd. Vooral jonge medewerkers zijn antiautoritair ingesteld en zullen snel nieuwe horizonten opzoeken.

De Uitgebluste manager

Een uitgebluste manager vormt overduidelijk een probleem. Hij heeft geen interesse in resultaten of in zijn teamleden. Hij klopt zijn uren en niemand heeft het lef om hem te ontslagen. Het betreft vaak iemand die al lang aan boord is, maar die wegens een aantal ontgoochelingen is weggezakt. Soms waant deze manager zich door zijn lange staat van dienst ongenaakbaar en redeneert hij schouderophalend: “Dat ze mij maar buitengooien en uitbetalen.” Het spreekt voor zich dat dit type manager geen goede resultaten haalt en zijn team enorm demotiveert.

De People Manager

Een people manager is de meest succesvolle teamleider omdat hij een goede balans weet te vinden tussen een mensgerichte en taakgerichte focus. Hij heeft aandacht voor de mensen, toont interesse en erkent de expertise van elk teamlid. Omdat hij op een juiste manier aandacht schenkt, weet hij zijn medewerkers te stimuleren om voor ‘the extra mile’ te gaan. Een people manager beheerst de juiste verbale en non-verbale communicatievaardigheden om een boodschap correct over te brengen. Hij pikt ook de verbale en non-verbale prikkels van zijn teamleden op en detecteert problemen lang voor ze escaleren. Tijdens onze open trainingssessies People Management trainen en coachen we daarom intensief op het goed beheersen van intermenselijke communicatie én op taakgerichte skills zoals delegeren, doelstellingen bepalen en time management. We reiken hiervoor concrete tools aan waarmee onmiddellijk resultaten kunnen geboekt worden.

_____________________

*Gebaseerd op de studie van de Engelse psychologen Blake & Mouton ‘The Managerial Grid’

Wil jij meer uit je team halen?

Download hier het concrete trainingsprogramma.

Ontdek de concrete inhoud van elke trainingssessie en krijg een overzicht van de data en prijzen.

Download het volledige overzicht van het open trainingstraject People Management.